Vi tilbyder

Ydereligere ting vi tilbyder:

Inventaropstilling, Belægningsplaner, Oversigtsplane, Etageplaner og Situationsplaner

Inventaropstillingsplan er til butikker og lignende der er indrettet til flere end 150 personer.
Personalet skal bruge inventaropstillingsplanen til at sikre og vedligeholde flugtvejspassager, udgangsdøre og flugtveje fra butikken. Inventaropstillingsplanen skal være over den aktuelle opstilling i butikken og hænge let tilgængelig og synligt.
Inventaropstillingsplanen skal udfærdiges af en certificeret brandrådgiver.

Belægningsplan for større lagerbygninger, skal bruges for at vise lagerområder, friarealer og flugtvejspassager mellem lagerområderne.
Personalet skal bruge belægningsplanen til at sikre og vedligeholde friarealerne mellem lagerområderne, flugtvejspassager og udgangsdørene. Belægningsplanen skal hænge i samtlige lagerafsnit, så de er let tilgængelige og synligt samt med den aktuelle opstilling.
Belægningsplanen for byggerier i brandklasse 2-4 skal udfærdiges af en certificeret brandrådgiver.  

Belægningsplan for midlertidig overnatning, skal udarbejdes når der er flere end 50 personer i samme rum. Belægningsplanen skal indeholde belægningsfelterne hvor der anvises hvor man sove, hvor ens bagage står samt flugtvejspassagerne mellem felterne og udgangsdørene.
Belægningsplanen for midlertidig overnatning er både til at brugerne og arrangører sikre og vedligeholder de frie flugtvejspassager frem til udgangsdørene.
Belægningsplanen skal hænge let tilgængelig og synligt i det rum overnatningen foregår i.
Belægningsplanen for midlertidig overnatning skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Men hvis der er flere end 150 overnattende gæster, skal det anmeldes senest 4 uger før til kommunen.

Oversigtsplan for hoteller m.v. som har mere end 10 sovepladser.
Hvert værelse skal have en oversigtsplan over etagen med anvisning af flugtveje for det aktuelle værelse man befinder sig i. Oversigtsplanen skal hænge let tilgængelig og synligt i samtlige værelser sammen med en brand- og evakueringsinstruks.

For soverumsafsnit i hoteller m.v. som ikke har installeret ABA-anlæg, skal der i gangarealerne og/eller trapperne ved indgang til etagen hænge en oversigtsplan så personalet og gæsterne kan sikre, vedligeholde flugtvejspassagerne og udgangsdøre.
Oversigtsplanen er også en hjælp til redningsredskabet, for at skabe et overblik over etagen.
Oversigtsplanen skal godkendes enten ved kommunen eller en certificeret brandrådgiver.

Etageplan for undervisningsafsnit, hvis den er indrettet til mere end 150 personer.
Etageplanen skal vise flugtvejene, bygningens placering, angivelse af samlingssted, personbelastning både som afsnit som helhed samt de enkelte undervisningsrum. Etageplanen skal hænge let tilgængelig og synligt, så både lærer og elever hurtig kan skabe sig et overblik over flugtvejene samt sikre og vedligeholde flugtvejspassagerne og udgangsdøre.
Sammen med etageplanen hænges også brand- og evakueringsinstruksen for etagen.
Oversigtsplanen skal godkendes enten ved kommunen eller ved en certificeret brandrådgiver. 

Situationsplan for større udendørs arrangementer. Herunder markedspladser, musikfestivaler og lignende.